Založ si blog

14. marec 1939 a čo s ním?

S aktivizáciou pravicových radikálov, narastaním podpory a vplyvu radikálov najrozličnejšieho zafarbenia až po neofašistov sa logicky, povedal by som zákonite vyťahujú do spoločenského diskurzu aj udalosti, ktoré by mali ich „aktivity“ ideologicky podporiť a odôvodniť! Tak je to aj v súvislosti so 14. marcom 1939, teda vznikom Slovenského štátu(SŠ), ktorý z milosti a rúk Hitlera vyhlásil katolícky kňaz monsignor Jozef Tiso.

V besedách, ktoré som mal možnosť v našich prostriedkoch masovej informácie zaregistrovať a vypočuť boli nadhodené a na základe dokumentov s väčšou, či menšou vieryhodnosťou aj objasnené mnohé faktory, ktoré z hľadiska medzinárodného a aj vnútroštátneho vznik Slovák štátu umožnili. Ale, stále mi na tej diskusii a argumentácii niečo chýbalo a chýba. A to je účasť kléru, osobitne katolíckeho na týchto udalostiach a následne aj pri spravovaní štátu. Významný slovenský spisovateľ, ku ktorému sa mnohí súčasníci dnes s úctou vracajú, dokonca jeho meno nesie aj jedna z literárnych cien Slovenský štát pomenoval ako Farskú republiku. Mal k tomu Dominik Tatarka dôvod?

V priebehu existencie Slovenského štátu oficiálni činitelia, politické organizácie a celý propagačný aparát sústredil sa na to, aby sa v širokých vrstvách národa čo najskôr zakorenila myšlienka slovenského štátu, ako dar od Boha! Hlavné slovo pri tom mal samozrejme klérus, ktorý už počas prvej ČSR podporoval a všestranne napomáhal budovať Hlinkovu ľudovú stranu. Tento „stranícky zástoj“ kléru sa dočkal odmeny hneď po vzniku SŠ jednak pri voľbe poslancov do Slovenského snemu, v ktorom takmer jednu štvrtinu predstavovali katolícki kňazi. Mnohí kňazi zastávali významné „stranícke“ funkcie aj v nižších štruktúrach HSĽS. Dvaja boli napríklad predsedami župných predsedov HSĽS (zo šiestych), zo 60 okresných predsedov sa ušlo predsedníctvo 16 kňazom, a to už nespomíname na mnohých kňazov, ktorí zastávali funkcie predsedov a tajomníkov nižších organizácií po celom vtedajšom Slovensku. Niektorým sa ušli úlohy a funkcie aj v takých organizáciách HSĽS, akým bola Hlinkova garda (HG), alebo Hlinkova mládež (HM). Niet dokumentov, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že sa vzpierali takejto súčinnosti, že sabotovali Tisov režim. Skôr sú k dispozícii iné druhy dokumentov. Napríklad jeden z 24. 10. 1939, kedy biskupi vydali svoje „dobrozdanie“ k voľbe dr. J. Tisa za prezidenta, ale vydali aj nadšený pastiersky list, v ktorom „udelili svoje arcibiskupské požehnanie celému štátu Slovenskému, i jeho prezidentovi, ministrom, zákonodarcom, všetkým ustanovizniam,...“

Podporu tisovskému režimu preukazovali nielen pri jeho vzniku, kedy vládla dá sa povedať aj všeobecná eufória, ale bolo tomu aj v časoch, kedy sa tento režim dopúšťal zločinov.

Svedectvo o zástoji „katolíckych kňazov“ vydali sami biskupi, keď v oficiálnom orgáne „Katolícke noviny“ 7.11. 1940 vydala ich „Katolícka tlačová kancelária“ úradnú správu v ktorej sa okrem iného oceňuje 13 skutkov slovenských katolickych kňazov. Teda nejde tu o nejaký novinársky kompilát ale stanovisko najpovolanejšícj! O aké skutky išlo? Pretože ťažko vybrať z nich také, ktoré by zastúpili aj iné, dávame čitateľovi k dispozícii všetky. Takže postupne:

1.Slovenskí katolícki kňazi boli skoro výhradne vždy v prvých bojových šíkoch Hlinkových.

2.Slovenskí katolícki kňazi zo svojich peňazí z veľkej čiastky udržovali Hlinkove časopisy:Slovák a Slovenskú pravdu.

3. Slovenské katolícke fary boli vždy útulkom Hlinkových poslancov a obvodových tajomníkov.

4. Slovenskí katolícki kňazi boli dušou miestnych organizácií HSĽS po obciach ako predsedovia, alebo aktívni členovia.

5. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS rečnili a písali články.

6. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS trpeli.

7. Slovenskí katolícki kňazi u nás prví bojovali proti židomarxizmu a červenému komunizmu.

8. Slovenskí katolícki kňazi viedli baštu HSĽS „Katolícku jednotu žien a Orla“.

9. Slovenskí katolícki kňazi viedli ľud mravne a bránili ho pred každým zhubným cudzím vplyvom.

10. Slovenskí katolícki kňazi s najväčšou radosťou slovenský štát uvítali a prví sa do jeho budovania zapojili.

11. Slovenskí katolícki kňazi obetovali aspoň v rovnakej miere ako druhí na hospodársku obrodu štátu.

12. Slovenskí katolícki kňazi sú i v novom štáte prvými pracovníkmi HSĽS.

13. Slovenskí katolícki kňazi stoja otvorene na strane vlády.

Myslím, že horeuvedené body hovoria viac ako všetky komentáre, usilujúce sa zbaviť zodpovednosti kléru od toho čo vtedajší režim páchal.

Najvyšší klérus priložil svoje polienko aj pokiaľ ide o riešenie tzv. židovskej otázky. Svedčí o tom aj ich pastiersky list z júna 1942 pod názvom „Nech je jasno v židovskej otázke“. Biskupi, aby upokojili najmä katolícku verejnosť, ktorá bola konfrontovaná s proti židovskou propagandou a činmi vlády ponúkla im stanovisko, ktorý by si mal osvojiť katolík „pri riešení tejto otázky“.

Po vymenovaní „hriechov Židov“, ktorými sa od staroveku opätovne spreneverili Bohu a ich „učenie Talmudu“ zatlačilo do úzadia vznešené nároky Starého zákona a otrávilo mentalitu národa židovského“. Pravda, na presvedčenie obyčajného smrteľníka-katolíka by to zrejme nestačilo, preto bolo potrebné podhodiť mu niečo jemu viac zrozumiteľné a tou bola téma slobodumurárstva, pomocou ktorého sa snažili ovládať celý svet. Ale najmä otázka sociálna. Písali: „I slovenský ľud pocítil skazonosný vplyv židovskej krčmy, židovskej úžery a židovských novín. Naše mestá podľa firemných tabúľ mali židovský ráz. Fabriky banky, obchody boli takmer výlučne v židovských rukách.“

Biskupi si zrejme uvedomili, že jasné protižidovské zameranie by mohlo vyvolávať aj opačné reakcie, preto sa snažili v nasledujúcom odseku predchádzajúce tvrdenie zaobaliť do pozlátka takto: „Poukazujeme na tieto zjavy židovstva nie s tým úmyslom, aby sme vyvolali proti Židom rozhorčenie a pomstu, ale aby každý videl psychologické (duševné) príčiny a dôvody občasných, neraz aj krutých zásahov, ktorými sa národy proti Židom obrátili a bránili. Nedá sa tajiť, že bolo na čase aj v našej dobe riešiť židovskú otázku„.(zdôraznené mnou).

Namiesto toho, aby páchané zločiny, o ktorých určite tušili (pretože písali:“…keď vláda začala odvážať Židov, šírili sa o tom neuveriteľné zvesti...“) a uvalili na páchateľov „boží trest“, tak ho v skutočnosti „posväcovali“.

Nemáme záujem ani čo len v najmenšej miere paušalizovať, a všetkých cirkevných hodnostárov a kňazov vopchať do jedného vreca. Pretože boli aj výnimky, boli statoční kňazi ktorí aj za cenu svojho a ohrozenia svojich blízkych na živote, podali pomocnú ruku a ochraňovali rasovo prenasledovaných. Ešte po rokoch sa im (nie všetkým!) dostalo za to medzinárodné uznanie.

Bolo by možné prinášať ďalšie doklady a príklady ako značná časť kléru prisluhovala zlu, nehladiac ani na to, že mnohí z ich radov „sluhov božích“, sami trpeli v nacistických väzniciach a koncentrákoch. Do tohoto rámca zapadá aj Manifest mladej slovenskej generácie v Piešťanoch zo dňa 14. januára 1945. Manifest, ktorý tam prijali, je zrejme katechizmom aj pre „obrodzujúcich sa novoľuďákov“, ktorí sa v súčasnosti producírujú po niektorých našich obciach a mestách. Lebo ako sa vtedy zaprisahávali „Idey ľudáckeho hnutia musia ostať navždy bojovým a pracovným programom celého národa a Strana trvalým zdrojom obrodných síl slovenského života. Členmi strany môžu byť len vybraní, národu nepochybne oddaní jednotlivci„.

Je obdivuhodná vytrvalosť s akou až do ničivých koncov tisovského režimu ho obhajovali a podporovali. Ba čo viac pripravovali politické a organizačné opatrenia, ako ho presadzovať aj za nových podmienok po porážke Hitlerovského Nemecka a rozpade Slovenského štátu. Sám Tiso vo svojej Kremsmünsterskej reči v Rakúsku vyhlásil:-…Išli sme s ideami slovenskej štátnosti do cudziny, aby sme ju tam chránili pred tlamou českého imperializmu“. Jediné slovko ľútosti, jediné slovko ospravedlnenia skôr naopak, lebo ako zdôraznil:“Preto neváham vyhlásiť, že keby sme dnes znova začať mali svoju politickú prácu, znova by sme ju len tak konali, ako za uplynulých šesť rokov„! (Zdôraznené mnou).

No povedzte, mal ten Dominik Tatarka pravdu keď nazval Slovenský štát zrodený 14. marca 1939 Farskou republikou?

Výročie viedenskej arbitráže.

07.10.2018

Výročia, výročia, výročia...Tento rok pokiaľ ide o naše dejiny je nimi dosť bohatý. Osobitne sa pripomínajú tzv. magické osmičky, akoby zato mohli. Všeobecne možno povedať, že sa viac »

Úvaha o terorizme po nezmyselných vraždách v Európe.

05.09.2018

Terorizmus nie je objavom našej doby. Nezrodil sa ani 11. septembra pádom dvojičiek v New Yorku. Sprevádza ľudstvo od nepamäti. Raz viac inokedy menej, avšak obyčajne vždy, keď dochádza k viac »

K tragédii v Katynskom lese spred 78 rokov.

23.03.2018

V týchto dňoch sa na pamätnom mieste v Katynskom lese v Bielorusku schádzajú občania, aby zapálili sviečky a položili kytice k hrobom povraždených poľských dôstojníkov. Napriek tomu, viac »

plyn, energie

Nemci o hrozbách pre Nord Stream 2 od USA: Nemecko je právny štát

20.01.2019 15:53

Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odpovedal na hrozby sankciami zo strany USA stručne: "Nemecko je právny štát".

Národný futbalový štadión

ÚVO má výhrady k podmienkam súťaže a zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna

20.01.2019 15:52

Úrad upozorňuje, že môže ísť o prípad vyžadujúci aplikáciu pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Maroš Šefčovič

Je logické, že Šefčovič nechce byť len kandidátom voličov Smeru, vyjadril sa Erik Tomáš

20.01.2019 15:27

Tomáš je presvedčený, že súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) na to má odborný, ale i osobnostný potenciál.

pracovny snem strany smer, Pellegrini, glvac,

O Glváčovi musí rozhodnúť vedenie Smeru, uviedol Erik Tomáš

20.01.2019 15:15

Zdôraznil tiež, že pravdivosť uniknutých informácií z vyšetrovateľského spisu nie je zatiaľ potvrdená.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 35
Celková čítanosť: 61009x
Priemerná čítanosť článkov: 1743x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy