Založ si blog

14. marec 1939 a čo s ním?

S aktivizáciou pravicových radikálov, narastaním podpory a vplyvu radikálov najrozličnejšieho zafarbenia až po neofašistov sa logicky, povedal by som zákonite vyťahujú do spoločenského diskurzu aj udalosti, ktoré by mali ich „aktivity“ ideologicky podporiť a odôvodniť! Tak je to aj v súvislosti so 14. marcom 1939, teda vznikom Slovenského štátu(SŠ), ktorý z milosti a rúk Hitlera vyhlásil katolícky kňaz monsignor Jozef Tiso.

V besedách, ktoré som mal možnosť v našich prostriedkoch masovej informácie zaregistrovať a vypočuť boli nadhodené a na základe dokumentov s väčšou, či menšou vieryhodnosťou aj objasnené mnohé faktory, ktoré z hľadiska medzinárodného a aj vnútroštátneho vznik Slovák štátu umožnili. Ale, stále mi na tej diskusii a argumentácii niečo chýbalo a chýba. A to je účasť kléru, osobitne katolíckeho na týchto udalostiach a následne aj pri spravovaní štátu. Významný slovenský spisovateľ, ku ktorému sa mnohí súčasníci dnes s úctou vracajú, dokonca jeho meno nesie aj jedna z literárnych cien Slovenský štát pomenoval ako Farskú republiku. Mal k tomu Dominik Tatarka dôvod?

V priebehu existencie Slovenského štátu oficiálni činitelia, politické organizácie a celý propagačný aparát sústredil sa na to, aby sa v širokých vrstvách národa čo najskôr zakorenila myšlienka slovenského štátu, ako dar od Boha! Hlavné slovo pri tom mal samozrejme klérus, ktorý už počas prvej ČSR podporoval a všestranne napomáhal budovať Hlinkovu ľudovú stranu. Tento „stranícky zástoj“ kléru sa dočkal odmeny hneď po vzniku SŠ jednak pri voľbe poslancov do Slovenského snemu, v ktorom takmer jednu štvrtinu predstavovali katolícki kňazi. Mnohí kňazi zastávali významné „stranícke“ funkcie aj v nižších štruktúrach HSĽS. Dvaja boli napríklad predsedami župných predsedov HSĽS (zo šiestych), zo 60 okresných predsedov sa ušlo predsedníctvo 16 kňazom, a to už nespomíname na mnohých kňazov, ktorí zastávali funkcie predsedov a tajomníkov nižších organizácií po celom vtedajšom Slovensku. Niektorým sa ušli úlohy a funkcie aj v takých organizáciách HSĽS, akým bola Hlinkova garda (HG), alebo Hlinkova mládež (HM). Niet dokumentov, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že sa vzpierali takejto súčinnosti, že sabotovali Tisov režim. Skôr sú k dispozícii iné druhy dokumentov. Napríklad jeden z 24. 10. 1939, kedy biskupi vydali svoje „dobrozdanie“ k voľbe dr. J. Tisa za prezidenta, ale vydali aj nadšený pastiersky list, v ktorom „udelili svoje arcibiskupské požehnanie celému štátu Slovenskému, i jeho prezidentovi, ministrom, zákonodarcom, všetkým ustanovizniam,...“

Podporu tisovskému režimu preukazovali nielen pri jeho vzniku, kedy vládla dá sa povedať aj všeobecná eufória, ale bolo tomu aj v časoch, kedy sa tento režim dopúšťal zločinov.

Svedectvo o zástoji „katolíckych kňazov“ vydali sami biskupi, keď v oficiálnom orgáne „Katolícke noviny“ 7.11. 1940 vydala ich „Katolícka tlačová kancelária“ úradnú správu v ktorej sa okrem iného oceňuje 13 skutkov slovenských katolickych kňazov. Teda nejde tu o nejaký novinársky kompilát ale stanovisko najpovolanejšícj! O aké skutky išlo? Pretože ťažko vybrať z nich také, ktoré by zastúpili aj iné, dávame čitateľovi k dispozícii všetky. Takže postupne:

1.Slovenskí katolícki kňazi boli skoro výhradne vždy v prvých bojových šíkoch Hlinkových.

2.Slovenskí katolícki kňazi zo svojich peňazí z veľkej čiastky udržovali Hlinkove časopisy:Slovák a Slovenskú pravdu.

3. Slovenské katolícke fary boli vždy útulkom Hlinkových poslancov a obvodových tajomníkov.

4. Slovenskí katolícki kňazi boli dušou miestnych organizácií HSĽS po obciach ako predsedovia, alebo aktívni členovia.

5. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS rečnili a písali články.

6. Slovenskí katolícki kňazi za HSĽS trpeli.

7. Slovenskí katolícki kňazi u nás prví bojovali proti židomarxizmu a červenému komunizmu.

8. Slovenskí katolícki kňazi viedli baštu HSĽS „Katolícku jednotu žien a Orla“.

9. Slovenskí katolícki kňazi viedli ľud mravne a bránili ho pred každým zhubným cudzím vplyvom.

10. Slovenskí katolícki kňazi s najväčšou radosťou slovenský štát uvítali a prví sa do jeho budovania zapojili.

11. Slovenskí katolícki kňazi obetovali aspoň v rovnakej miere ako druhí na hospodársku obrodu štátu.

12. Slovenskí katolícki kňazi sú i v novom štáte prvými pracovníkmi HSĽS.

13. Slovenskí katolícki kňazi stoja otvorene na strane vlády.

Myslím, že horeuvedené body hovoria viac ako všetky komentáre, usilujúce sa zbaviť zodpovednosti kléru od toho čo vtedajší režim páchal.

Najvyšší klérus priložil svoje polienko aj pokiaľ ide o riešenie tzv. židovskej otázky. Svedčí o tom aj ich pastiersky list z júna 1942 pod názvom „Nech je jasno v židovskej otázke“. Biskupi, aby upokojili najmä katolícku verejnosť, ktorá bola konfrontovaná s proti židovskou propagandou a činmi vlády ponúkla im stanovisko, ktorý by si mal osvojiť katolík „pri riešení tejto otázky“.

Po vymenovaní „hriechov Židov“, ktorými sa od staroveku opätovne spreneverili Bohu a ich „učenie Talmudu“ zatlačilo do úzadia vznešené nároky Starého zákona a otrávilo mentalitu národa židovského“. Pravda, na presvedčenie obyčajného smrteľníka-katolíka by to zrejme nestačilo, preto bolo potrebné podhodiť mu niečo jemu viac zrozumiteľné a tou bola téma slobodumurárstva, pomocou ktorého sa snažili ovládať celý svet. Ale najmä otázka sociálna. Písali: „I slovenský ľud pocítil skazonosný vplyv židovskej krčmy, židovskej úžery a židovských novín. Naše mestá podľa firemných tabúľ mali židovský ráz. Fabriky banky, obchody boli takmer výlučne v židovských rukách.“

Biskupi si zrejme uvedomili, že jasné protižidovské zameranie by mohlo vyvolávať aj opačné reakcie, preto sa snažili v nasledujúcom odseku predchádzajúce tvrdenie zaobaliť do pozlátka takto: „Poukazujeme na tieto zjavy židovstva nie s tým úmyslom, aby sme vyvolali proti Židom rozhorčenie a pomstu, ale aby každý videl psychologické (duševné) príčiny a dôvody občasných, neraz aj krutých zásahov, ktorými sa národy proti Židom obrátili a bránili. Nedá sa tajiť, že bolo na čase aj v našej dobe riešiť židovskú otázku„.(zdôraznené mnou).

Namiesto toho, aby páchané zločiny, o ktorých určite tušili (pretože písali:“…keď vláda začala odvážať Židov, šírili sa o tom neuveriteľné zvesti...“) a uvalili na páchateľov „boží trest“, tak ho v skutočnosti „posväcovali“.

Nemáme záujem ani čo len v najmenšej miere paušalizovať, a všetkých cirkevných hodnostárov a kňazov vopchať do jedného vreca. Pretože boli aj výnimky, boli statoční kňazi ktorí aj za cenu svojho a ohrozenia svojich blízkych na živote, podali pomocnú ruku a ochraňovali rasovo prenasledovaných. Ešte po rokoch sa im (nie všetkým!) dostalo za to medzinárodné uznanie.

Bolo by možné prinášať ďalšie doklady a príklady ako značná časť kléru prisluhovala zlu, nehladiac ani na to, že mnohí z ich radov „sluhov božích“, sami trpeli v nacistických väzniciach a koncentrákoch. Do tohoto rámca zapadá aj Manifest mladej slovenskej generácie v Piešťanoch zo dňa 14. januára 1945. Manifest, ktorý tam prijali, je zrejme katechizmom aj pre „obrodzujúcich sa novoľuďákov“, ktorí sa v súčasnosti producírujú po niektorých našich obciach a mestách. Lebo ako sa vtedy zaprisahávali „Idey ľudáckeho hnutia musia ostať navždy bojovým a pracovným programom celého národa a Strana trvalým zdrojom obrodných síl slovenského života. Členmi strany môžu byť len vybraní, národu nepochybne oddaní jednotlivci„.

Je obdivuhodná vytrvalosť s akou až do ničivých koncov tisovského režimu ho obhajovali a podporovali. Ba čo viac pripravovali politické a organizačné opatrenia, ako ho presadzovať aj za nových podmienok po porážke Hitlerovského Nemecka a rozpade Slovenského štátu. Sám Tiso vo svojej Kremsmünsterskej reči v Rakúsku vyhlásil:-…Išli sme s ideami slovenskej štátnosti do cudziny, aby sme ju tam chránili pred tlamou českého imperializmu“. Jediné slovko ľútosti, jediné slovko ospravedlnenia skôr naopak, lebo ako zdôraznil:“Preto neváham vyhlásiť, že keby sme dnes znova začať mali svoju politickú prácu, znova by sme ju len tak konali, ako za uplynulých šesť rokov„! (Zdôraznené mnou).

No povedzte, mal ten Dominik Tatarka pravdu keď nazval Slovenský štát zrodený 14. marca 1939 Farskou republikou?

K výročiu, ktoré „otriasa“ Maďarskom aj po 100 rokoch. (-2)

18.05.2020

Rozpad Uhorska a vznik nástupníckych štátov. Pripomeňme, v októbri roku 1918 vstúpil proces rozkladu Rakúsko – Uhorska do vrcholného štádia. Vrcholil aj boj doma aj za hranicami Uhorska za sebaurčovacie právo Čechov a Slovákov a ich úsilie o utvorenie spoločného štátu Československej republiky (ČSR). A 28.októbra 1918 Národným výborom v Prahe a 30.októbra 1918 [...]

K výročiu, ktoré „otriasa“ Maďarskom aj po 100 rokoch. (-1)

18.05.2020

Cestu k Trianonu si dláždili Maďari. Noviny na Deň víťazstva 8. mája 2020 priniesli správu, že maďarský premier Viktor Orbán študentom, ktorí sa zúčastňujú maturitných skúšok s prianím veľa šťastia pridal aj „obrázok s globusom označujúcim hranice územia historického Uhorska“ .. Proti takejto premierovej „výuke zemepisu“ sa ohradili [...]

Iredenta znovu ožíva!

27.04.2019

Pred Slovenským veľvyslanectvom v Budapešti (ale nielen tam) sa v sobotu 13. apríla t.r. konalo protestné zhromaždenie, ktorého organizátorom bolo „Hnutie Maďarov“ (Mi hazánk mozgalom). Podľa organizátorov, zhromaždenie sa konalo ako „protest proti krivdám páchaným na Maďaroch na Slovensku“, ktorých údajným ostatným prejavom bol schválený zákon o štátnych [...]

Auto a peniaze

Popradčanke zobrali z auta ruksak s bankovkami za 40-tisíc eur

04.08.2021 12:28

Krádež peňazí v hodnote približne 40 000 eur z osobného auta vyšetrujú popradskí kriminalisti.

korčok

Korčok: Žiadam predstaviteľov Maďarska, aby rešpektovali Slovensko

04.08.2021 12:03

Korčok: Nijako neupieram Maďarsku právo vidieť históriu po svojom, ale prosím, aby sa s historickými udalosťami vysporiadavalo s rešpektom k Slovensku.

protest proti zvýhodňovaniu očkovaných, Prezidentský palác

Odporúčanie polície: Vyhnite sa miestam protestov. Vallo žiada o ochranu Bratislavy

04.08.2021 11:40, aktualizované: 13:55

Polícia vyzýva občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na protestoch, aby sa vyhli miestam ich konania. Primátor žiada o ochranu mesta.

NAKA, Národná kriminálna agentúra, polícia

Polícia obvinila oligarchu Výboha. Má blízko k Ficovi

04.08.2021 11:14, aktualizované: 13:12

Akcia Mýtnik pokračuje: NAKA obvinila bývalú šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, bývalého štátneho tajomníka Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava Výboha.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 38
Celková čítanosť: 95376x
Priemerná čítanosť článkov: 2510x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy